Γνωρίστε μας! Εγγραφείτε και κερδίστε 10% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία. Δωρεάν αποστολή: Στην Ελλάδα για αγορές >80€ και στην Κύπρο >150€. Νέος Mini Θερμός - ζεστά και κρύα ροφήματα στην τέλεια θερμοκρασία!
Γνωρίστε μας! Εγγραφείτε και κερδίστε 10% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία. Δωρεάν αποστολή: Στην Ελλάδα για αγορές >80€ και στην Κύπρο >150€. Νέος Mini Θερμός - ζεστά και κρύα ροφήματα στην τέλεια θερμοκρασία!

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

Μάθετε για την πολιτική απορρήτου της Dr. Scrub και τη συμμόρφωση με τον GDPR. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίζουμε μια ασφαλή εμπειρία αγορών. Ανακαλύψτε περισσότερα!

Εισαγωγή

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Dr. Scrub προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων​

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΥ» (εφεξής καλούμενη ‘Εταιρεία’, ‘μας’) με έδρα στις Σέρρες και αντικείμενο την εμπορία ιατρικών & ορθοπεδικών ειδών, με τον διακριτικό τίτλο «DR. SCRUB» και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος www.drscrub.gr, στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679) και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού, επιθυμεί να σας γνωρίσει τα στοιχεία που συλλέγει και τον τρόπο χρήσης τους κατά την επίσκεψη σας στις εγκαταστάσεις μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας.

1.2 Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύννομη, θεμιτή και διαφανής («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

Τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

1.3 Πως να επικοινωνείτε μαζί μας

Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@drscrub.gr.

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Dr. Scrub συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

 • Αγοράζετε (online ή μέσω τηλεφώνου) προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς.
 • Εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας για την αγορά κάποιου προϊόντος.
 • Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».
 • Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.
 • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Dr. Scrub.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλους οργανισμούς, εφόσον απαιτείται, όπως ενδεικτικά φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνικές όπως web beacons. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον τρόπο να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική cookies».

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dr. Scrub στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 • Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα / Ιδιότητα τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε ή τις συνάγουμε από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως για παράδειγμα ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 • Πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές, όπως πιστωτικούς οργανισμούς, οργανισμούς πρόληψης της απάτης, και άλλους παρόχους δεδομένων: Περιλαμβάνονται σε αυτές δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα βάσει των ενδιαφερόντων σας και της συμπεριφοράς σας στο διαδίκτυο.
 • Ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική cookies» για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών.

4. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στη Dr. Scrub πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:

 • Για την παροχή των προϊόντων & υπηρεσιών μας

Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει

 • Για να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράσατε από εμάς και να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Για να σας παρέχουμε το σχετικό προϊόν ή την υπηρεσία.

Για τη χρέωση και εξυπηρέτηση πελατών

 • Για να σας τιμολογήσουμε για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή για να λάβουμε το κατάλληλο ποσό πίστωσης από εσάς.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν τα στοιχεία χρέωσης που μας παρείχατε πρόκειται να λήξουν ή δεν είμαστε σε θέση να λάβουμε την πληρωμή.
 • Για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με το δίκτυο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Για την αποστολή μηνυμάτων εξυπηρέτησης

 • Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e – mail ή newsletter προς ενημέρωσή σας με τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει. Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην MailChimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η MailChimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της MailChimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον συνδέσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της MailChimp, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.
 • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας
 • Συλλέγουμε ανώνυμες, συγκεντρωτικές πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όλους. Καμία από αυτές τις αναλύσεις δεν συνδέεται με εσάς με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Προωθητικές ενέργειες, προσαρμογή των υπηρεσιών μας σε εσάς & παρακολούθηση επισκεψημότητας

Προωθητικές ενέργειες

 • Για να σας κρατάμε ενήμερους γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, θα σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, θα σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνα ή θα σας ενημερώνουμε για προσφορές ή διαγωνισμούς. Προσαρμόζουμε αυτά τα μηνύματα με βάση τα είδη των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς, μόνο σε περίπτωση που μας έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό αυτό. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή e – mail.

Διαδικτυακή διαφήμιση

 • Θα σας προσφέρουμε στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση τη χρήση cookies. Μπορεί να εμφανίζονται σε ιστοσελίδες άλλων οργανισμών καθώς και σε άλλα διαδικτυακά κανάλια, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies με άλλα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Αν δεν θέλετε να υποβάλλονται σε επεξεργασία πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική Cookies». Εξηγεί πώς να ελέγχετε τα cookies καθώς και πώς να εξαιρεθείτε από αυτά.

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπου

 • Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Nα θυμάστε ότι η εξαίρεση από στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις δεν θα εμποδίσει την προβολή διαφημίσεων, αλλά δε θα είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σας.
 • Κατάρτιση προφίλ

Μερικές φορές θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε το προφίλ σας, για λόγους ελέγχου της πιστοληπτικής σας ικανότητας, απάτης και ασφάλειας

 • Θα διενεργήσουμε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για συνεργασία μαζί μας για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μας.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς επαλήθευσης ταυτότητας, για πρόσβαση στο λογαριασμό σας και για γενική διαχείριση λογαριασμού. Μερικές φορές συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με πληροφορίες από άλλες πηγές για να αξιολογήσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε.
 • Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τήρηση εκ μέρους μας της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της εταιρείας μας
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας
 • Δικηγορικές εταιρίες/ δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.
 • Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις στο διαδίκτυο, όπως το Facebook.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες που χρησιμοποιούμε για να διενεργούμε προωθητικές ενέργειες, όπως η αποστολή newsletter μέσω της MailChimp

5.1 Διαχείριση απάτης και επιβολή του νόμου

Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποκαλύψουμε δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση. Τα δεδομένα σας θα τα κοινοποιήσουμε μόνο όταν πιστεύουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Σε περίπτωση που η Εταιρία μας συγχωνευθεί ή πωληθεί σε άλλον οργανισμό, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς στο νέο οργανισμό.

6. Χρόνος τήρησης δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της συνεργασίας βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή ή αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα δύνανται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

7. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 210-6475600

E-mail: complaints@dpa.gr

Πριν από την προσφυγή σας στην ανωτέρω αρχή υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο email contact@drscrub.gr,  υποβάλλοντας κάθε σχετικό παράπονο προκειμένου να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος.

8. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση:

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 35, ΣΕΡΡΕΣ, ΤΚ 62122

ΕΛΛΑΔΑ

Τ. +30 2321068457

E. info@drscrub.gr

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Εγγραφείτε για να κερδίσετε 10% ΕΚΠΤΩΣΗ στην πρώτη σας αγορά και να ενημερώνεστε για νέα χρώματα, στυλ και τις προσφορές μας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Εγγραφή”, συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Dr. Scrub και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε και εμείς θα εμφανίσουμε σχετικά προϊόντα...
Σύνδεση

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;

Δημιουργία λογαριασμού

1 Χρόνος Dr. Scrub!

10% Off

Η Dr. Scrub γιορτάζει την πρώτη επέτειό της και σας προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα για δύο ημέρες!

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα